Büyüyen kentler yeni alanların kentlere dahil olmasına sebep oldu. Yeni alanlar bir takım sorunlarda beraberinde getirdi. Özellikle dere ıslahı bunların başında geliyor. Derelerin ıslahı ve şehre olası zararlarların önlenlesi amacıyla mühendislik çalışmalarının yapılmas zorunludur. Şirketimiz bu alanda yetkin ve tam donanımlıdır.